Aftaleindgåelse

Aftalen er indgået samtidig med, at De har afsendt beløbet enten via Net-banking eller direkte på Danske Bank
Reg.nr 3627 konto nr. 3617 8509 58.